Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Stereotaktik Cerrahinin Tarihçesi
Bülent BOYAR1, Bülent TUCER2
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Stereotaktik girişimler 3 boyutlu hesap teknikleri ve başa sabitlenen çerçeve yardımı ile bir hedefe en kısa ve doğru yoldan ulaşmayı sağlar. İnsanda ilk uygulanan stereotaktik operasyon 1948 yılında Spiegel ve Wycis tarafından geliştirilen başlık ile yapılmıştır.

Stereotaktik cerrahi ve hedef hesaplama teknikleri son kırk yılda çok hızlı gelişmiştir. Bu makalede, Türkiye’de uygulanan stereotaktik cerrahinin tarihçesi gözden geçirilmiştir.