Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
"Digital Subtraction Angiography": Uygulamaları ve Sınırlamaları
M. Okay ÇİZMELİ, Erhan ILGIT
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radiodiagnostik Anabilim Dalı

Özet

Son yıllarda anjiografi alanında yeni ufuklar açan ve ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan "Digital Subtraction Angiograpby" (DSA) cihazının teknik özellikleri, uygulama alanları ve sınırlamaları tartışılmıştır.