Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Derin Beyin Stimülasyonu (Dbs). Tarihçesi, Etki Mekanizmaları, Kullanım Alanları
Başak BOLLUK KILIÇ1, Selçuk PEKER2
1Özel Erdem Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Derin beyin stimülasyonu cerrahisi nöroşirürjinin muhtemelen en hızlı gelişen alanıdır. Bu konudaki ilk modern çalışmalar geçen yüzyılın ortalarında başlamıştır. Günümüzde Parkinson hastalığı, esansiyel tremor ve distonideki etkinliği kanıtlanmıştır. Ayrıca bir grup nörolojik ve psikiyatrik hastalıktaki kullanımı da halen araştırılmaktadır. Değişik endikasyonlar için çok umut verici ön bildiriler vardır. Derin beyin stimülasyonu, etkinliği, nondestrüktif nonablatif özelliği, uyum kolaylığı ve geri dönüşümlü olması nedeniyle son yıllarda klinisyenlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Derin beyin stimülasyonu cerrahisinin gelişmesi lezyon cerrahisinin daha az kullanılmasına neden olmuştur. Ancak derin beyin stimülasyonunun bu klinik başarısına rağmen etki mekanizması hala tartışmalıdır. Bu yazıda derin beyin stimülasyonunun tarihçesi, gelişimi, olası etki mekanizmaları ve klinik kullanım alanları tartışılacaktır.