Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Sellar Lezyonların Patolojisi
Figen SÖYLEMEZOĞLU, Çisel AYDIN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Hipofiz bezi, hipofiz adenomu dışında kistler, inflamatuvar hastalıklar veya hipofiz dışı hücrelerden köken alan neoplazmlara ev sahipliği yapar. Ancak bu lezyonların büyük bir kısmı radyolojik olarak adenomu taklit ederlerken histopatolojik düzeyde genellikle sorun yaratmazlar. Bu makalede, güncel klinikopatolojik hipofiz adenomu sınıflaması yanı sıra diğer nadir sellar patolojilerden söz edilecektir.