Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Frontal Fontanel Yerleşimli Dermoid Kist
Ali GENÇ1, Pınar ÖZ2, Muhammet Bahadır YILMAZ1, Sema ŞANAL BAŞ3
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Kayseri, Türkiye

Özet

Frontal dermoid kist (anterior fontanel dermoid kist) oldukça ender olarak rastlanan ve genellikle embriyolojik dönemde oluşarak, bebeklikte baş/boyun bölgelerinde görülen, selim özellikte bir lezyondur. Burada, 4 aylık bir bebekte anterior fontanel üzerinde bir kitle olarak ortaya çıkan dermoid kist olgusu sunulmuştur. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleriyle kistin yapısı belirlenmiştir. İntrakraniyal uzantı bulunmadığının tespit edilmesinin ardından başarılı bir cerrahi müdahale ile kist alınarak kür sağlanmıştır. Kist yapısında gelişmiş yağ partikülleri ve kıl folikülleri olduğu tespit edilerek dermoid kist tanısı intraoperatif olarak konulmuş ve sonrasında patolojik incelemeyle teyit edilmiştir.