Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Makroskopik Olarak Menenjiyomu, Radyolojik Olarak Subdural Kanamayı Taklit Eden Leptomeningeal B Hücreli Lenfoma
Hakan ÇAKIN1, Bekir AKGÜN2, Sait ÖZTÜRK2, Fatih Serhat EROL2
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Özet

İntrakranial dural tabanlı lenfoma literatürde nadir rapor edilmiştir. İki gündür olan inatçı kusma, şuur kaybı ve 2 haftadır olan konuşma bozukluğu şikâyetleri ile 72 yaşında kadın hasta acil servise başvurdu ve 5 gün önce hafif kafa travması öyküsü vardı. Acil serviste çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde 53x45x35 mm boyutunda sağ frontoparietal bölgede izo-hiperdens, ekstraaksiyel yerleşimli subakut kanama ile uyumlu olabilecek lezyon saptandı. Hasta acil operasyona alındı. Cerrahide herhangi bir kanama gözlenmeyip, kitle saptandı ve total eksize edildi. Kitle makroskopik olarak menenjiyoma benziyordu. Ancak patolojik tanı B hücreli lenfoma olarak raporlandı. Lenfomalar radyolojik olarak en sık menenjiyomlar ile, bazen de subdural kanamalar ile karışabilir. Cerrahi öncesi bu durum akılda tutulmalıdır.