Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kalvaryum"un Embriolojik Gelişimi
Mehmet SELÇUKİ1,Seymen ÖZDEMİR2
1Serbest Hekim, İzmir, Türkiye
2İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Özet

Kalvaryum; kemiklerin komplike dizilimi ile oluşmuş santral sinir sistemini ve organlarını (ağız ve burun boşluğu, kulak ve gözler) koruyan yapıdır. Kranium iki parçadan oluşmuştur; nörokranyum ile beyin, kranial sinirler ve damar yapılarına koruyucu bir yapı oluştururken, ikinci parça olan viserokranyum yüz iskeleti ile kafatasının ön kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca nörokranyum da iki parçaya ayrılır; düz kemiklerin oluştuğu membranöz parça ve kafa tabanının oluştuğu kondrokranyum. Derlemede kalvaryal patolojileri daha iyi anlayabilmek için insanda embriyolojik gelişim özetlenmiştir.