Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Unilateral Koronal Sinostoz; Anterior Plagiosefali
Elif BOLAT1,Tuncer TURHAN1
1Ege Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

Frontal plagiosefali, sinostotik veya deformasyonel olabilir. Deformasyonel tip plagiosefali sinostotik plagiosefaliye göre çok daha sık görülür ve oligohidramniosa, uterin patolojiye, ikiz varlığına, sefalopelvik uyumsuzluğa, doğum travmasına veya postnatal yatış pozisyonuna bağlı olabilir. Anterior sinostotik plagiosefali, skafosefali ve trigonosefalinin ardından üçüncü en sık görülen basit kraniosinostoz şeklidir. Cerrahi girişim olarak başlangıçta basit sütürektomi teknikleri seçilmekteyken günümüzde farklı düzeltme metodları da kullanılmaktadır. Günümüzde en sık kullanılan cerrahi yöntem bilateral frontoorbital ilerletmedir. Bilateral frontoorbital ilerletmede amaç her iki tarafta frontal ve orbital simetriyi ve simetrinin kalıcılığını sağlamaktır. İdeal operasyon zamanlaması 6-12 ay arasıdır. Cerrahi komplikasyonlar arasında peroperatif kan kaybına bağlı hipovolemi, pulmoner emboli, beyin-omurilik sıvısı fistülü, nöral yaralanma, orbital yaralanma, yara yeri ve santral sinir sistemi enfeksiyonu ve yetersiz düzelme yer alır.