Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Bilateral Koronal Sinostoz: Brakisefali
Ahmet KÜÇÜK1,Alper DURMUŞ1,Suat ÖKTEM1
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Her iki koronal sütürün prematür füzyonu, "brakisefali" adı verilen bir kafa şekline neden olur. Bu, ön fossanın büyümesinin kısıtlanmasına neden olur ve bu da normal kafatasından daha kısa ve geniştir. Genişlemiş supraorbital rim, düz, elonge frontal kemik, oksiputta düzleşme, bitemporal protrüzyon, anteriora kaymış verteks elonge kafatası ve harlequin deformiteleri gösterir. Bunu telafi etmek için kafatasında dikey büyüme meydana gelir ve buna da turrisefali denir. Bilateral koronal sinostoz sıklıkla Crouzon, Apert, Saethre-Chotzen, Muenke ve Pfeiffer gibi sendromlu hastalarda görülür. Bu hastalar, erken kapanan ek sütürlere de sahip olabilirler. Cerrahi tedavi, kafatasının ön kısmını genişletmeyi amaçlayan frontoorbital ilerletme ve kranial şekillendirmeden oluşur.