Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kafatası Deformitesi ile Yaşamanın Psikolojik Etkileri
Senem ZEYTİNOĞLU SAYDAM1,Betül KÜÇÜKARDALI2
1Özyeğin Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Altunizade Hastanesi, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Kraniosinostoz, kafatasındaki sütürlerin bir ya da birkaçının erken kapanması nedeni ile oluşan ve doğuştan gelen bir deformitedir. Kraniosinostoz için önerilen tedavi cerrahidir. Sütürlerin kapalı olmasından dolayı kafa içi basıncın arttığı ve bu durumun çocukların nöropsikolojik gelişimlerini etkileyeceği düşünülmektedir. Yurt dışında; özellikle Avrupa ve Amerika"da kafatası deformitesi ile doğan bebeklerin bilişsel ve psikolojik gelişimleri ile ilgili hem çocukluk hem ergenlik dönemine ait çalışmalar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bu durumun aile ilişkilerine olan psikolojik etkileri ile ilgili de araştırmalar mevcuttur. Bu derlemede, kafatası deformitesi ile doğmuş bebeklerin ve çocukların nöropsikolojik gelişimleri ile ilgili bulgular ele alınacak, sonrasında kafatası deformitesi ile doğmuş bir çocuğa bakmanın aileler üzerindeki etkileri belirtilecektir. Son olarak, çocuklara ve ailelere verilebilecek psikolojik destekten bahsedilecektir.