Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Uzak Lateral Yerleşimli Lomber Disk Hernilerine Yaklaşım
Yahya GÜVENÇ1,Erkan KAPTANOĞLU1
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Lomber disk hernisi operasyonu yaygın olarak yapılan ameliyatlardan biridir. Buna rağmen uzak lateral disk hernisi bu gruptaki hastalıkların sadece küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Hastalarda klinik olarak şiddetli ağrı ile birlikte pozitif femoral germe, düz bacak germe testi ve büyük bir kısmında nörolojik defisit görülmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tanı koymadaki en değerli görüntüleme yöntemidir. Uzak lateral disk hernisinin düşük insidansda görülmesinden ve lateral interpedinküler mesafeye sinir ve faset hasarı yapmadan ulaşmanın çeşitli anatomik yol farklılıkları ile gerçekleştirilmesinden dolayı birçok cerrah uzak lateral lomber disk hernisine yaklaşım kararını vermede zorluklarla karşılaşmaktadır. Uzak lateral disk hernilerine yaklaşımda cerrah diskin anatomik yerleşimi ve hastaya göre karar vermelidir