Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Lomber Dejeneratif Omurgada Dinamik ve Yarı Dinamik Sistemin Yeri
Murat SAYIN1,İlker Deniz CİNGÖZ2,Sedat DALBAYRAK3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Nöro-Spinal Akademi, İstanbul, Türkiye

Özet

Dejeneratif disk hastalığı bel ağrısının en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. Dejenere olan hareketli segmentte meydana gelen patolojik hareketler ağrıya neden olmaktadır. Bu nedenle, segmentin hareketinin yok edilmesi ağrıyı da yok etmektedir. Dejeneratif instabil omurgada başlıca tedavi seçeneklerini; füzyon, dinamik stabilizasyon ve lomber artroplasti oluşturmaktadır. Dejeneratif instabilitenin cerrahi tedavisinde posterior dinamik stabilizasyon, ilk tercih edilmesi gereken cerrahi yöntem olup, mortalite ve morbidite oranı düşüktür. Dynesys, günümüzde dünya genelinde en çok kullanılan dinamik sistemdir. Dinamik sistemler uygulanırken omurganın yaşına uygun hareketini en iyi taklit eden dinamik veya yarı dinamik stabilizasyon sistemleri tercih edilmelidir. Bu amaç için daha çok çalışma ve daha çok gelişmiş sisteme ihtiyaç vardır.