Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Nöroşirürjikal Modellemenin Cerrahi Eğitim ve Uygulamalara Katkıları
Balkan ŞAHİN1,Şahin HANALİOĞLU2,İlhan AYDIN3,Halil Olgün PEKER4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye

Özet

Beyin ve sinir cerrahisi pratiği ve eğitimi süreklilik gerektiren, uygulamaların tekrarıyla pekişen zorlu bir süreçtir. Bu süreçte hasta güvenliği ve eğitim arasında yadsınamaz bir bağ bulunmaktadır. Günümüzde hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin cerrahi pratiğimize katkıları olduğu gibi cerrahi eğitim sürecimize de katkıları olacaktır. Gelişen modelleme teknikleri ise cerrahi eğitimimizde önemli yer tutacaktır. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle beyin ve sinir cerrahisi eğitim ve pratiğinde fiziksel ve sanal modellerin kullanımı hızla artmaktadır. Modeller, cerrahi prosedürler güvenli ortamda birçok kez tekrar edilerek eğitim hedeflerinin gerçekleşmesini ve cerrahi becerilerin pekişmesini sağlamaktadır. Özellikle yeterli tecrübeye sahip olunmayan veya yüksek riskli cerrahi teknikleri gerçek hayatta uygulamadan önce modeller üzerinde pratiğinin yapılması, cerrahın fiziksel ve mental olarak hazırlanmasını sağlayacaktır. Derlemede, nöroşirürjikal modelleme ve üretilen modellerin kullanımının eğitime ve cerrahiye katkıları gözden geçirilecektir.