Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
İntraoperatif Manyetik Rezonans Görüntüleme
Elif AKPINAR1,Gülşah ÖZTÜRK2
1KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Acibadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Acıbadem Atakent Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Minimal invaziv tekniklere ilginin artmasıyla birlikte girişimsel işlemlerde ve nöroşirürji pratiğinde intraoperatif manyetik rezonans görüntüleme (ioMRG) teknolojisine olan ilgi artmıştır. Özellikle nöroşirürjikal girişimlerde multiplanar, gerçek zamanlı görüntüleme yapılabilmesi ve mükemmel yumuşak doku çözünürlüğü olması nedeniyle oldukça avantajlıdır. Konvansiyonel horizontal alanlı manyetik rezonans görüntüleme (MRG)"de alan oldukça dar olduğu için hastaya ulaşmak zor ve cerrahın manevra kabiliyeti düşüktür. Ayrıca uzun enstrümanların kullanılmasına izin vermez ve operasyon esnasında MRG uyumlu cihazların kullanılmasını gerektirir. Bu nedenlerle girişimsel işlemlerde kullanılmak üzere birçok açık MRG sistemi ve bunlara uygun cerrahi teknoloji geliştirilmiştir. İoMRG manyetik alan gücü 0,12T- 3T arasında değişmektedir. Manyetik alan gücü arttıkça görüntü kalitesi ve fonksiyonel gelişme de artmaktadır. Nöroşirürjikal işlem esnasında çıkarılan tümör miktarının kontrol edilmesi, cerrahiye olan güveni artırmaktadır. Eş zamanlı olarak maksimum tümör rezeksiyonu yapılabilmekte, ek olarak beyin fonksiyonları da korunabilmektedir.