Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Manyetik Rezonans Görüntüleme Rehberliğinde Fokus Ultrason ile Talamotominin Esansiyel Tremor Tedavisindeki Yeri
Gülşah ÖZTÜRK1,Elif AKPINAR2,Fahir ŞENCAN3,Can SARICA4
1Acibadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Acıbadem Atakent Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Özet

Yaklaşık 100 yıldır tremor tedavisinde fonksiyonel nöroşirürjiye başvurulmaktadır. Lezyon cerrahisi ve derin beyin stimülasyonu, esansiyel tremor hastalığında etkinliği kanıtlanmış tedavi yöntemleridir. Son zamanlarda kullanımı giderek artan diğer bir tedavi yöntemi ise; düşük yan etki profili ile genel anestezi ve insizyon ihtiyacı olmadan uygulanan "Manyetik Görüntüleme Rehberliğinde Fokus Ultrason"dur (MRgFUS)." Bu tedavi ile yer ve ısı tayini yapılarak yaklaşık 1 mm hata payı ile talamusta 2-6 mm çapında lezyon oluşturulabilmektedir. Yazıda, MRgFUS"un geçtiğimiz yıllarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan esansiyel tremor tedavisindeki etkinliği, güvenliği ve yan etkileri ile diğer nörolojik hastalıklardaki olası yeri literatür eşliğinde derlenecektir.