Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Periferik Sinir Düzeyinde Ağrı Cerrahisi
Sait ÖZTÜRK1,Ahmet Cemil ERGÜN1,Semih ÇELİK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Özet

Periferik sinir kaynaklı ağrıların en sık nedenleri sinirin kompresyon altında kalması, travmaya sekonder sinir hasarı, periferik sinir kökenli lezyonlar, metabolik veya toksik nedenler olarak sıralanır. Medikal tedavi ve fizik tedavi egzersizlerinden etkin yanıtın alınmadığı veya ilgili patolojiye sekonder nörolojik defisit varlığında cerrahi tedavi kaçınılmazdır. Periferik sinir düzeyindeki ağrının cerrahi tedavisinde ise sinir dekompresyonu başta olmak üzere, spinal kord stimülasyonu (SCS), talamus ve singulum gibi derin beyin yapılarının yüksek frekanslı stimülasyonu (DBS) ve periferik sinire nöromodülasyon tekniği gibi oldukça çeşitli cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Bu derlemede periferik sinir düzeyindeki ağrının cerrahi tedavisinde uygulanan klasik ve modern nöromodülatif cerrahi yöntemler güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.