Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Gliomlarda Radyoterapi ve Radyocerrahi
Kadir TUFAN1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Özet

Gliomlar en sık görülen primer beyin tümörlerini oluştururlar. Oldukça iyi seyreden pilositik astrositomlardan, son derece kötü gidişatlı glioblastoma kadar geniş yelpazesi olan beyinin destek hücrelerinden kaynaklanan tümörlerdir. Bu geniş yelpaze WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından histopatolojik olarak 4 dereceye ayrılmıştır. Son yıllardaki moleküler düzeydeki gelişmeler aynı derecedeki tümörlerin dahi farklı davranışlara sahip olduklarını göstermiştir. Bu mozaik içindeki tümörlerin tedavi protokolleri de hızla değişmektedir. Gliomların tedavi protokolünde radyoterapi (RT) cerrahiden hemen sonra yerini almıştır. Glioblastom"da (GBM) RT"nin standart tedavideki yeri tartışılmazken, düşük dereceli infiltratif gliomlarda RT"nin yeri hâlâ tartışılmaktadır. Makalede farklı derecelerdeki glial tümörlerde RT"nin yeri, etkililiği, uygulama dozları ve teknikleri güncel literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.