Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Nöronal ve Mikst Nöronal-Glial Tümörler
Mehmet Akif DURAK1
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Özet

Nöronal ve mikst nöronal-glial tümörler, glial tümörlerden daha az sıklıkta görülen, değişken dereceli nöronal ve glial farklılaşma ile karakterize, glial tümörlere nazaran daha az agresif seyreden genel olarak iyi prognozlu tümörlerdir.

Bu grup içinde ganlioglioma / gangliositoma, disembriyoplastik nöroektodermal tümör, desmoplastik infantil astrositoma/ ganglioglioma, serebellumun displastik gangliositoması, papiller glionöral tümör, rozet oluşturan glionöral tümörler, diffüz leptomeningeal glionöral tümör, serebellar liponörositomalar, santral ve ekstra-ventriküler nörositomalar, paragangliomalar yer alır. Bu tümörler anaplastik ganglio-gliom hariç, düşük gradeli tümörler olup iyi klinik sonuçlara sahiptirler ve genellikle total cerrahi rezeksiyon ile tedavi edilebilirler.

Bu derlemede nöronal ve mikst nöronal-glial tümörlerin özelliklerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.