Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Subepandimal Dev Hücreli Astrositom
Necati ÜÇLER1,Murat GEYİK2
1Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman
2Gaziantep Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep

Özet

Subependimal dev hücreli astrositomlar gelişimsel patolojiler olarak düşünülmekte olup genelde iyi huylu tümörler olarak bilinir. Foramen Monro çevresindeki ventrikül bölgesinde büyümeleri sonucu, kafa içi basınç artışı ve hidrosefali ile karşımıza çıkabilirler. Otozomal dominant geçişli, sistemik bir hastalık olan tüberoskleroz ile birlikte görülebilir. Tedavilerinde klasik nöroşirürjikal cerrahi yaklaşımları ile beyin omurilik sıvısı yönlendirme teknikleri genelde tedavilerinde yeterli olabilir. Cerrahi tedavi sonrası tüberoz sklerosizin bir bileşeni olabileceği akılda tutularak, takipleri uzun süreli olmaktadır.