Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Uyanık Kraniyotomide Skalp Bloğu ve Sedasyon Anestezisi
Ali AKAY1,Mete RÜKŞEN1,Rauf NASIROV1,İbrahim Sertaç İŞLEKEL1,Ahmet SUBAŞI2,Aynal ÖNAL1
1Kent Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Kent Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

Özet

Giriş: Uyanık kraniyotomi uyguladığımız vakalarda skalp bloğu ve sedasyon anestezi yöntemini sunmak.

Gereç ve Yöntem: Lokal anestezi ve yüzeyel sedasyon (Uyanık-Uyanık-Uyanık) yöntemi ile Eylül 2011- Aralık 2019 tarihleri arasında 89 hasta geniş kraniotomiler uygulanarak opere edilmiştir. 65 erkek, 24 kadın hastadan oluşan bu grubun yaş aralığı 12- 87 yıldır. Yaş ortalaması 45 yıl. Uyguladığımız uyanık kraniotomi yöntemi; intravenöz midazolam ve fentanil kullanılarak yüzeyel sedasyonla başlar. Sonrasında çivili başlık yerlerine lokal anestezik ve skalp blokları yapılarak çivili başlık takılır. Son cerrahi posizyon hastanın uyanık olduğu anda, hastanın onayı alınarak verilir. Örtünme öncesinde insizyon üzerine lokal anestezik enjeksiyonu yapılarak sonrasında steril şeffaf örtüler kullanılır.

Bulgular: Uyanık kraniyotomi ile opere edilen hastaların histopatolojik tanıları; 75 glial tümör, 5 metastaz, 4 kavernom, 1 hemajioblastom, 1 serebrit, 1 menengiom, 1 kortikal displazi, 1 kortikal heterotropidir. Ağrı ile ilgili sorunlar özellikle temporal adele ekartasyonu, dural kanamaların bipolar ile koagülasyonu, insüler tümörlerin rezeksiyonu sırasında vasküler yapılarla temas sırasında görülmüştür. 6 hastada intraoperatif epileptik nöbet görülmüştür.

Sonuç: Uyanık kraniyotomi, uygun skalp blokları ve sedasyon kullanıldığında, fonksiyonel alan yerleşimli tümörlerin eksizyonu için güvenli bir yöntemdir.