Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Metopik Sinostosiz (Trigonosefali)
Necati ÜÇLER1,Murat GEYİK2
1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Özet

Trigonosefali metopik sütür bebeklik döneminde erken kapanmasına bağlı, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kozmetik sorunlar, görme ve psikomotor sorunlara neden olmasının yanında, beyin gelişiminin engelleyebilen bir kraniyosinostoz tipidir. İzole olabileceği gibi kompleks bir sendromun veya genetik sorunun parçası olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Hipotelorbitalizm, bipariyetal genişleme, fronto-temporal daralma, supraorbital ve lateral orbital gerileme, orta hatta alında oluşan gemi omurgasını andıran görünüm trigonosefalide tipik bulgulardır. Trigonosefali tanı ve tedavisi pediatrik nöroşirürjinin konusu olmasına rağmen multidisipliner yaklaşım altın standarttır. Tedavisinde radyoloji ile gözlemsel takibin yanında, kompleks cerrahilere kadar gidebilen tedaviler yer almaktadır. Derlemede tanım, semptom ve bulguların yanında görüntüleme, indeksler ve tedavi yöntemleri de açıklanmıştır.