Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Koronal Sütür Sinostozları
Murat BAŞARIR1,M. Memet ÖZEK1
1Acıbadem MAA Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Özet

Tek taraflı ya da bilateral koronal sütür sinostozları sonrasında sırası ile plagiosefali ve brakisefali olarak adlandırılan kraniosinostoz tipleri oluşur. Etiyolojilerinde en sık sporadik gelişim ve genetik mutasyonlar yer alır. Özellikle brakisefalikler çeşitli sendromlara dahil olabilirler. Bu yüzden bilateral koronal sütür sinostozları preoperatif süreçte Pediatrik Genetik Hastalıkları tarafından değerlendirilmelidirler. Farklı nörogelişimsel gerilikler kliniğe eşlik edebilir. Bunların önüne geçilebilmesi için cerrahi tedavi erken dönemde önerilir. Bu hastalar preoperatif süreçte mutlaka pediatrik hematolog tarafından değerlendirilmelidir. Radyolojik olarak üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmeli ve ameliyat planlaması buna göre yapılmalıdır. Cerrahinin amacı intrakranial basıncı azaltmak ve serebral dokuya büyüyecek hacmi kazandırmaktır. Uygun cerrahi teknikler ile sonuçlar yüz güldürücüdür.