Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde DBS
Yavuz SAMANCI1,Selçuk PEKER2
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Gamma Knife Merkezi, İstanbul, Türkiye

Özet

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), değişken derecelerde obsesif düşünceler ve/veya kompulsif davranışlar ile karakterize ciddi bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Bilişsel davranışçı terapi ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri ile ilaç tedavisi önerilen birinci basamak tedavi iken, hastaların yaklaşık %20"si tedaviye dirençlidir. Derin beyin stimülasyonu (DBS), bu hasta grubundaki hastalar için umut verici bir tedavidir. Bir dizi farklı anatomik hedef kullanılabilmektedir ve meta-analizlerde DBS tedavisine yanıt oranı yaklaşık %60 olarak gösterilmiştir. DBS tersine çevrilebilir ve kontrol edilebilir bir yöntem olarak tedaviye dirençli vakalarda hem fonksiyonel hem de yaşam kalitesinde bu denli yüksek bir iyileşme sağlayabilse de bazı hastalar DBS"den yeterince yararlanamamaktadır. OKB, birçok farklı semptoma sahip çok heterojen bir hastalık olduğundan, nihai amaç en uygun DBS hedefini bulmak, stimülasyon parametrelerinin hastaya özel ayarlanması yoluyla tedavi etkinliğini en üst düzeye çıkarmak ve yan etkileri en aza indirmektir.