Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürji Pratiğinde Güncel Nöromodülasyon Uygulamaları ve Yeni Ufuklar
Oğuz BARAN1,Yavuz SAMANCI1,Selçuk PEKER2
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Gamma Knife Merkezi, İstanbul, Türkiye

Özet

Santral ve periferik sinir sistemi, nöral ağlar içindeki bilgi akışı ve sinyal işlemedeki karmaşık etkileşimler yoluyla çalışır. Nöronal bileşenler arasındaki kimyasal ve elektriksel sinyal iletimleri, santral ve periferik sinir sistemi aracılığıyla organların fonksiyonlarını düzenleyen bir dizi uyaranı işlemek için birlikte çalışır. Bu ağlardaki bağlantılar çeşitli patolojik durumlarda fiziksel ve/veya fonksiyonel olarak bozulabilir. Nöromodülasyonun ortaya çıkmasıyla birlikte, klinisyenler artık bu anormal bağlantıları değiştirmek için klasik tedavilere nazaran minimal invaziv tekniklerden faydalanabilmekte ve semptomlarda rahatlama ya da tam iyileşme sağlayabilmektedir. Nöromodülasyon teknolojisi ilerlemeye devam etmekte ve uygulama alanları sürekli genişlemektedir. Ancak bu tekniğin başarılı olması için, sinirbilimin tüm yönleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Bu derlemede, Nöroşirürji pratiğinde güncel girişimsel nöromodülasyon uygulamalarında seçilmiş yaklaşımlar ve güncel gelişmeler tartışılmaktadır.