Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spinal Biyomekanik
Ahmet Levent AYDIN1,Caner GÜNERBÜYÜK2,Mehmet Yiğit AKGÜN1,Önder ÇEREZCI3,Tunç ÖKTENOĞLU1
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Amerikan Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Omurganın servikal bölümü, diğer omurga bölümlerinden daha hareketlidir. Kraniyoservikal blok ve orta-alt servikal vertebralar olmak üzere iki fonksiyonel birimden oluşur. Bu iki birim, biyomekanik ve yapısal açıdan farklılıklar göstermektedir. Atlantoaksiyel bölge, anatominin ve fonksiyonun benzersiz bir entegrasyonunu temsil eder ve başın hem bireysel hem de birleşik hareketlerle üç boyutlu hareketine izin verir. Orta-alt servikal vertebra, C2-3 intervertebral segmentlerden C7-T1 segmentlere kadar olan bölgeden meydana gelir. Servikal vertebranın hareketi, her segmentte bulunan bir çift zigapofiziyal, unkovertebral ve disk eklemlerini içeren eklemlerden meydana gelir. Subaksiyel servikal vertebraların stabilitesini değerlendirmek üzere birçok biyomekanik ve klinik çalışma gerçekleştirilmiştir. Klinik çalışmalar göstermiştir ki, ligamentöz ve müsküler stabilizatörlerin rezeksiyonu, çocuklarda ve erişkinlerde instabiliteye neden olmaktadır.