Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spinal Koronal - Sagital Balans ve Parametreler
Ülkün Ünlü ÜNSAL1,Salim ŞENTÜRK2,Yahya GÜVENÇ3,Onur YAMAN2
1Manisa Şehir Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Manisa, Türkiye
2Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Servikal omurga dizilimi çeşitli servikal omurga patolojilerinin preoperatif değerlendirme, cerrahi planlama ve tedavisinde giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Servikal bölgenin kompleks ve hassas yapısı, onu kaçınılmaz olarak cerrahi müdahale gerektirebilecek dizilim patolojisine ve bu dizilim bozukluğuyla başlayan çeşitli omurga patolojilerine karşı duyarlı hâle getirir. Servikal omurga dizilim bozukluğunun kötü klinik sonuç ve düşük yaşam kalitesi ile ilişkili olduğunu gösteren çok sayıda makale yayımlanmıştır. Günümüzde, servikal dizilimini düzeltmek için cerrahi endikasyonlar iyi tanımlanmamış ve istenen düzeltme miktarını ele almak için belirlenmiş bir standart yoktur. Servikal omurga diziliminin dikkatli preoperatif değerlendirmesi, omurga cerrahlarına cerrahi hedefleri netleştirmede, uygun cerrahi yaklaşımı belirlemede ve sonuçta klinik sonucu optimize eden biyomekanik olarak sağlam bir spinal yapı elde etmede yardımcı olabilir.