Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Tüberküloz Beyin Apsesi: Olgu Sunumu
Serdar KABATAŞ1, Cevdet YAVUZ2, Kemal Tanju HEPGÜL1, Serkan ÖNCÜ3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Özet

Tüberküloz beyin apsesi, tüberkülozun endemik olduğu ülkelerde dahi nadir görülebilen bir hastalıktır. Tedavi seçenekleri medikal tedavi ve cerrahi eksizyondur. Son zamanlarda, stereotaktik aspirasyon yöntemiyle bu lezyonların tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar alınmıştır. Olgumuzda, düzensiz ve yetersiz ilaç kullanımına bağlı antitüberküloz ilaçlara dirençli multiple tüberküloz beyin apsesi gelişmiş, sonrasında üç kez stereotaktik aspirasyon, bir kez cerrahi eksizyon yöntemleriyle ve klasik antitüberküloz ilaçlarına ek olarak minör antitüberküloz ilaçlar ile tedavi edilmiş 38 yaşında erkek hasta bildirilmiştir.