Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
Ventrikülo-Atrial Şant Malpozisyonu: Olgu Sunumu
Berker CEMİL1, Kağan TUN2, Ahmet Gürhan GÜRÇAY3, Ömer POLAT4, Erkan KAPTANOĞLU5
1,2,3,5 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Beyin Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Bolu Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği Bolu, Türkiye

Özet

Hidrosefalinin cerrahi tedavisinde ventrikülo-peritoneal şant yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer alternatif cerrahi yöntemler ventrikülo-atrial şant, ventrikülo-plevral şant ve endoskopik üçüncü ventrikülostomidir. Günümüzde, ventrikülo-atrial şantın hayatı tehdit edici komplikasyonlarının görülmesi nedeniyle komplikasyonları daha az olan ventrikülo-peritoneal şant sistemleri sıklıkla tercih edilmektedir. Şant uygulanması sonrası peritonda gelişen çeşitli emilim problemleri, cerrahları şant distal kateterini farklı yerlere uygulamaya mecbur bırakmıştır. Her hangi bir nedenle ventrikülo-peritoneal şant sistemleri uygulanamadığında, ventrikülo-atrial şant sistemleri kullanılabilir. Ventiküloperitoneal şant disfonksiyonu nedeniyle ventrikülo-atrial şant uygulanan ve şant distal ucunun malpozisyone olduğu bir olgu sunulmuştur. Çeşitli vasküler anomalisi olan hastalarda sağ atriuma yerleştirilemeyen şant distal kateteri alternatif olarak sol brakiosefalik vene yerleştirilebilir.