Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Laminoplasti ile İntradural Tümör Eksizyonu
Ahmet MENKÜ
Erciyes Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Laminoplasti, intraspinal patolojilere yaklaşımda, posterior spinal ark ve destek yapılarının işlem bittikten sonra tekrar yerine yerleştirilmesi ile yapılan cerrahi tekniktir. Laminoplasti, intraspinal patolojilerde laminektomi sonrası gelişebilecek epidural fibrozis, laminektomi membranı, kifoz ve instabilite riskine karşı geliştirilmiştir. Bu teknikle laminar çatının tekrar yerine konması, güvenli, kolay uygulanan ve laminektomiye belirgin üstünlüğü olan bir yöntemdir. Aynı zamanda tümör rekürrensine bağlı tekrarlayan cerrahi girişimler, posterior anatomik belirleyici noktalar korunduğu, instabilite ve skar dokusu invazyonu olmadığı için, kolay ve emniyetli bir şekilde yapılabilmektedir. İntraspinal patolojilerde laminanın titanyum miniplaklar ile tekrar yerine yerleştirilmesi güvenli ve kolay uygulanan bir yöntem olup, laminektomiye göre birçok önemli avantaja sahiptir.