Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Flavektomisiz Lomber Mikrodiskektomi: Teknik Not ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Cüneyt TEMİZ, Mustafa BARUTÇUOĞLU, Yusuf K. DURANSOY, Murat SAYIN
Celal Bayar Üniversites, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Özet

Lomber disk herniyasyonu, nöroşirürji pratiğinde sıklıkla karşılaştığımız patolojilerdendir. Cerrahi sağaltım şekli konusundaki tartışma halen sürmesine karşın, mikrodiskektomi günümüzün en etkili ve en az yan etkili yöntemi olarak görülmektedir. Temelde minimal girişimsel bir teknik olması nedeniyle üstünlük kazanmaktadır. Bu yöntem uygulanırken flavektomi yerine flavotomi yapılmasının, özellikle gelişebilecek epidural fibrozisi engelleme açısından, daha doğru olduğunu savlayan yayınlar giderek artmaktadır. Bu çalışmada, flavektominin mikrodiskektomi sırasında ve sonrasındaki etkisinin literatür derlemesi eşliğinde araştırılması amaçlanmıştır. Ulaşılan sonuç; flavektomisiz mirodiskektominin; operasyon süresini uzatması, belli bir cerrahi eğitim süresi gerektirmesi gibi olumsuzlukları bulunmasına karşın, daha fizyolojik bir ameliyat olması, postoperatif epidural fibrozisi engelleme olasılığının yüksek olması gibi olumlu özelliklerinin daha ağır bastığı yönündedir.