Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 2
Nadir Yerleşimli Beyin Sapı Gangliogliomu: Olgu Sunumu
Çağatay ÖZDÖL, Ergün DAĞLIOĞLU, Güner MENEKŞE, Ersin POLAT, Deniz BELEN
S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Beyin Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Ganglioglioma santral sinir sisteminin nadir görülen miks tip bir tümörüdür. Daha çok çocukluk ve genç erişkinlik dönemlerinde görülür. En sık yerleşim yeri supratentoriyal bölgededir. Tipik olarak ilk semptom nöbettir. İnfratentoriyal bölgede nadir olarak görülür. Tümörün glial yapısı nedeniyle malign transformasyon görülebilir. Birkaç ay ile birkaç yıl içerisinde yavaş yavaş büyüyerek nörolojik disfonksiyon oluşturur. Semptomların başlangıç zamanı posterior fossada, supratentoriyal bölgeye göre daha erkendir. Radyolojik incelemede genellikle solid lezyon şeklinde görülür. Posterior fossa gangliogliomu ayırıcı tanısında pleomorfik ksantoastrositom, epandimom dezmoplastik medulloblastom ve hemanjioblastom gibi tanılar akla gelmelidir. Bu makalede 15 yaşında baş ağrısı ve bulantı-kusma şikâyetleriyle doktora başvuran posterior fossada tümör tanısı konularak ameliyat edilen ve patolojisi ganglioglioma olarak raporlanan vaka bildirilmiştir.