Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Orta Fossa Araknoid Kistleri ile İlişkili Subdural Hematomlar: 3 Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Davut CEYLAN2, Ender KÖKTEKİR1, Necati TATARLI3, Aşkın ŞEKER4
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
3S.B. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Araknoid kistler, meninkslerin doğumsal intaaraknoidal malformasyonları olarak kabul edilmektedir. Çoğu genellikle klinik bulgu vermez ve tesadüfen saptanır. Nadiren, kafa travması sonrası subdural hematom oluşmasına neden olarak morbidite ve mortaliteye yol açabilirler. Literatürde, araknoid kistlerle birliktelik gösteren subdural hematomlara yönelik cerrahi yaklaşımlar çeşitlilik göstermektedir. Sadece burr hole drenajı, kraniotomi ile birlikte kist membranının eksizyonu, endoskopik kist fenestrasyonu ve kistoperitoneal şant uygulanması bildirilen tedavi seçenekleridir. Burr hole drenajının dışındaki diğer tedavi yöntemlerinin getirdiği yüksek morbidite ve mortalite oranları nedeniyle çoğu yazar diğer tedavi yöntemlerini burr hole drenajının başarısız olduğu durumlarda uygulamayı önermektedir. Biz bu makalede, sadece burr hole drenajı uygulayarak tedavi ettiğimiz 3 olgunun ortalama 46 aylık takiplerinin sonuçlarını bildiriyoruz.