Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Travma Sonrası Araknoid Kist'in Spontan Rezolüsyonu
Ahmet Murat MÜSLÜMAN, İsmail YÜCE, Adem YILMAZ, Yunus AYDIN
S.B. Şişli Etfal Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Araknoid kistler konjenital anomalilerdir ve tüm kafa içi lezyonlarının % 1 ini oluşturmaktadır. En sık olarak orta fossa, serebellopontin köşe, suprasellar bölge ve posterior fassa da görülürler. Araknoid kistler genellikle rastlantısal olarak saptanırlar. Araknoid kistlerin travma sonrası kanama olmaksızın yırtılarak subdural alana açılmaları oldukça nadir görülen bir durumdur ve literatürde 23 olgu bildirilmiştir. Bu bildiride travma sonrası subdural mesafeye açılan dört yaşındaki asemptomatik frontal araknoid kistli hastanın klinik ve radyolojik bulguları sunuldu. Bu hastalar kanama ve kitle etkisi olmadığında klinik ve radyolojik olarak takip edilebilmektedir. Bu olguda yapılan takip ile araknoid kistin spontan rezolüsyonla kaybolmaya başladığı, klinik olarak sorun çıkarmadığı görüldü.