Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Bulgu Vermemiş Kronik Temporal Epidural Hematom: Olgu Sunumu
Kıvanç TOPUZ , Göksel GÜVEN, Murat KUTLAY, Ahmet ÇOLAK, Mehmet Nusret DEMİRCAN, Ahmet ÇETİNKAL
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Akut epidural hematomlar, nöroşirürji pratiğinde travmalar sonrası sık rastlanılan ve acil cerrahi girişim gerektiren olgulardır. Kronik epidural hematomlar ise, literatürde olgu sunumları şeklinde karşımıza çıkmakta olup oldukça nadirdirler. Kronik epidural hematomlar genellikle klinik olarak bulgu vermeyip özellikle çocuklarda spontan resorbsiyon ve kalsifikasyonlarla seyredebilmektedirler. Özellikle temporal bölge kronik epidural hematomları, klinik olarak gürültülü seyretmekte olup literatürde ünlü besteci Mozart'ın da ölüm nedeni olarak gösterilmektedirler. Biz bu yazımızda, insidental olarak saptanmış, baş ağrısı dışında klinik bulgu vermeyen bir kronik epidural hematom olgusunu sunuyoruz. Biz, bu olgudan yola çıkarak yaptığımız literatür taramasında kronik epidural hematomların spontan regresyonları söz konusu olmasına rağmen özellikle temporal bölgedekilerin morbidite ve mortalitesinin yüksek olduğunu ancak nadiren sessiz seyredebildiklerini de belirtmek istedik.