Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Nüks/Rezidü Meningiomlarda Radyocerrahinin Etkinliği
Selçuk PEKER
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Meningiomlar nöroşirürji pratiğinde çok sık rastlanan tümörlerdir. Konveksite yerleşimli meningiomlar genellikle total olarak çıkarılabilirler. Bu hastaların pek çoğunda kür sağlar. Ancak kafa kaidesi veya major venöz sinüs komşuluğunda yerleşen meningiomların cerrahi tedavileri önemli morbidite ve mortalite oranlarını birlikte getirmektedir. Bu tip meningiomların tedavisinde radyocerrahi çok yüksek başarı oranı ve düşük komplikasyon riski ile kullanılabilmektedir. Rezidüel ve rekürren meningiomlar da radyocerrahi ile tedavi edilebilen bir diğer gruptur.