Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Hipofiz Taşı: Bir Olgu Sunumu
Ali İhsan ÖKTEN1, Kerem Mazhar ÖZSOY1, Tuncay ATEŞ1, Güner MENEKŞE1, Ebru GÜZEL2, Aslan GÜZEL1
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Seyhan/Adana, Türkiye
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Seyhan/Adana, Türkiye

Özet

Pituiter adenomalarda kemik formasyonu veya ossifikasyonu son derece nadir bir radyolojik ve histopatolojik bulgudur. Literatürde şimdiye kadar altı olgu yayınlanmıştır. Görme azlığı şikayeti ile başvuran 42 yaşında bir erkek hastada supra sellar ekstansiyon gösteren hipofiz adenomu saptandı. Hastanın bilgisayarlı tomografisinde ve manyetik rezonans görüntülemesinde adenom içinde yoğun kalsifiye kemik formasyonunda hipofiz taşı görünümü mevcuttu. Sadece prolaktin düzeyi (158.5 ng/mL.) yüksek olan hasta transkraniyal (pterional yaklaşımla) yolla ameliyat edildi. Histopatolojik muayenede kronik kanamalı ve nekrotik adenoma dokusu tarafından çevrelenmiş kalsifikasyonlar gösteren taşlar tespit edildi. Hipofiz taşına daha önce tümör içine olan kanamalar neden olabileceği gibi, prolaktinin otokrin etkisi ve/veya tümör büyümesinin neden olduğu sekonder iskemi, radyasyon veya bromokriptin gibi çeşitli nedenlerle dejenere olan adenomda prolifere olan konnektif dokunun oluşturduğu osteojenik potansiyelin osteoid metaplaziye dönüşmesi de etken olabilir.