Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Pralidoksim Oto-Enjektör Yaralanmasına Bağlı Gelişen Median Sinir Lezyonu: Bir Olgu Sunumu
Selçuk GÖÇMEN, Ahmet EROĞLU, Ali Kıvanç TOPUZ, Cem ATABEY, Emre ZORLU
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Pralidoksim, organofosforlu pestisitler ile meydana gelen zehirlenmelere karşı kullanılan çok önemli bir antidottur. Organofosfat, dünyada özellikle tarımsal faaliyetlerin fazla olduğu birçok ülkede böcek öldürücü ajan olarak ve kimyasal savaş ajanı olarak halen kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 21 yaşında askeri hastanın organofosfat zehirlenmesinde antidot olarak kullanılan pralidoksim oto-enjektörün yanlışlıkla eline batması sonucunda, sağ el bileği seviyesinde oluşan median sinir lezyonu ve cerrahi tedavisi sunulmaktadır. Yaralanma sonrası 3. ayda kliniğimize başvuran hasta elektromiyografi (EMG) bulguları ile birlikte nörolojik muayenesi değerlendirilerek, median sinire yönelik in-situ dekompresyon cerrahisi uygulandı. Bu kapsamda, nadir görülen, Pralidoksim oto-enjektör yaralanmasına bağlı sinir lezyonu ve cerrahi tedavisi literatür eşliğinde tartışılmaktadır.