Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Chiari Malformasyonları ve Siringomyeli
Nejat IŞIK
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Chiari malformasyonu, arka fossa yapılarının foramen magnumdan üst servikal spinal kanala doğru değişen derecelerde yer değiştirmesi ile birlikte olan, kranyovertebral bileşkenin ve art beynin (hindbrain) konjenital bir anomalisidir. Siringomiyeli de, tek başına bir hastalık değil, spinal kord içinde uzunlamasına kistik boşlukların gelişmesi ve bu nedenle omurilik kompresyonu sonucu nörolojik bulguların ortaya çıktığı kronik bir tablodur. Siringomiyeli ve Chiari malformasyonları çok yakın ilişkili durumlardır ve Chiari malformasyonları ile birlikte görülen siringomiyelinin gelişimi hakkında pek çok teori vardır. Çağdaş tedavi seçenekleri bu teorilere dayandırılmaktadır. Bu nedenle iki patoloji genellikle birlikte anlatılmaktadır. Bu derlemede pediatrik nöroşirürji pratiğinde bu iki patolojiye yaklaşım aktarılacaktır.