Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Spinal Lipomlar: Lipomyelomeningosel ve Filum Terminale Lipomu
Tufan HİÇDÖNMEZ
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul,Türkiye

Özet

Spinal lipomlar doğumsal kapalı spinal disrafizm bozukluklarının en sık görülen şekillerinden ve gergin omurilik sendromu nedenlerinden birisidir. Klinik pediatrik nöroşirürji pratiğinde iki çeşit spinal lipom vardır: lipomyelomeningosel ve filum terminale lipomu. Lipomyelomeningosel dorsal, kaudal ve tranzisyonel olarak üç tipe ayrılır. Cerrahi girişimde amaç lipom kitlesini çıkarmak, nöral tüp şeklinde omurilik distalini yeniden oluşturmak, omurilik gerginliğini gidermek, dural yapışıklık ve yeniden omurilik gerginliği gelişmesine engel olmaktır.