Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Hareket Bozukluklarında Lezyon Cerrahileri
Selçuk GÖÇMEN1, Murat KOCAOĞLU1, Göksemin ACAR2, Feridun ACAR1
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Özet

Hareket bozukluğuna yol açan hastalıkların fizyopatolojisi karışıktır. Tedavi yaklaşımlarında ilk basamak tıbbi tedavidir. Ancak tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı veya yan etkilerinden dolayı kullanılamadığı olgularda cerrahi tedavi düşünülmelidir. Lezyon cerrahisi (geri dönüşümsüz), derin beyin stimülasyonu (DBS) (geri dönüşümlü) ve hücre nakli ( nöron , hücre veya trofik faktörlerin nakli ) şeklinde 3 tip cerrahi tedavi seçeneği vardır. Bu derlemede lezyon cerrahisinin hareket bozukluklarında yeri tartışılmıştır.